Skip to Main Content

Advertisement

Season 1, Episode 1

This episode will highlight a unique treatment for refractory hematologic malignancies, therapy-induced mutations impacting the genomic landscape of relapsed acute lymphoblastic leukemia, and a unique approach to avoiding chronic graft-versus-host disease.


Published January 1, 2020


The articles highlighted in this episode are listed below:

  • Efficacy and safety of CAR19/22 T-cell "cocktail" therapy in patients with refractory/relapsed B-cell malignancies

    Authors: Na Wang , Xuelian Hu , Wenyue Cao , Chunrui Li , Yi Xiao , Yang Cao , Chaojiang Gu , Shangkun Zhang , Liting Chen , Jiali Cheng , Gaoxiang Wang , Xiaoxi Zhou , Miao Zheng , Xia Mao , Lijun Jiang , Di Wang , Qiuxiang Wang , Yaoyao Lou , Haodong Cai , Dandan Yan , Yicheng Zhang , Tongcun Zhang , Jianfeng Zhou , Liang Huang

  • Therapy-induced mutations drive the genomic landscape of relapsed acute lymphoblastic leukemia

    Authors: Benshang Li,Samuel W. Brady,Xiaotu Ma,Shuhong Shen,Yingchi Zhang,Yongjin Li,Karol Szlachta,Li Dong,Yu Liu,Fan Yang,Ningling Wang,Diane A. Flasch,Matthew A. Myers,Heather L. Mulder,Lixia Ding,Yanling Liu,Liqing Tian,Kohei Hagiwara,Ke Xu,Xin Zhou,Edgar Sioson,Tianyi Wang,Liu Yang,Jie Zhao,Hui Zhang,Ying Shao,Hongye Sun,Lele Sun,Jiaoyang Cai,Hui-Ying Sun,Ting-Nien Lin,Lijuan Du,Hui Li,Michael Rusch,Michael N. Edmonson,John Easton,Xiaofan Zhu,Jingliao Zhang,Cheng Cheng,Benjamin J. Raphael,Jingyan Tang,James R. Downing,Ludmil B. Alexandrov,Bin-Bing S. Zhou,Ching-Hon Pui,Jun J. Yang,Jinghui Zhang

  • Inhibition of inositol kinase B controls acute and chronic graft-versus-host disease

    Authors: Govindarajan Thangavelu,Jing Du,Katelyn G. Paz,Michael Loschi,Michael C. Zaiken,Ryan Flynn,Patricia A. Taylor,Andrew Kemal Kirchmeier,Angela Panoskaltsis-Mortari,Leo Luznik,Kelli P. MacDonald,Geoffrey R. Hill,Ivan Maillard,David H. Munn,Jonathan S. Serody,William J. Murphy,David Miklos,Corey S. Cutler,John Koreth,Joseph H. Antin,Robert J. Soiffer,Jerome Ritz,Carol Dahlberg,Andrew T. Miller,Bruce R. Blazar

Close Modal
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close Modal
Close Modal

Advertisement

X